The Amazing A's

The Amazing A's

Not all those who wander are lost – J.R.R. Tolkien (of) Niet alle dwalers bennen verdwaald – Daniel Lohues

Blogjes

Doe mee met het grootste tuinonderzoek van Nederland: de jaarrond tuintelling

Dit jaar bestaat de Jaarrond Tuintelling vijf jaar. Wij doen sinds januari 2018 (toen we net een tijdje in ons nieuwe huis woonden) mee. Bij de jaarrond tuintelling geef je regelmatig door welke soorten dieren je in je tuin ziet. Je kunt verschillende soorten tellen: vogels, amfibieën, vlinders, libellen, zoogdieren en insecten. Ook planten kun je tellen. Je kunt kiezen voor een weektelling (wat zit er in je tuin gedurende de week) of een tijdstiptelling (korte tellingen voor een bepaalde tijd, zoals bij de jaarlijkse tuinvogeltelling).

Wij tellen iedere week en dan voornamelijk vogels en vlinders, maar ook af en toe amfibieën en zoogdieren. Het is heel leuk om, zeker als je een langere tijd meedoet, te zien wat er wanneer in je tuin zit, en wanneer de boerenzwaluw bijvoorbeeld vorig jaar voor het eerst weer te zien was.

Hoe werkt het?

Meedoen is heel makkelijk: je gaat naar de website www.tuintelling.nl en maakt daar een account aan. Vervolgens maak je een tuin aan waarin je gaat tellen en geef je aan welke soortengroepen je wilt tellen. Deze soortengroepen kan je later, zelfs per telling, ook nog aanpassen.

Dan kan je gaan tellen. Bij de weektelling tel je gedurende de hele week wat je ziet. Je schrijft het hoogste aantal van een soort dat je tegelijkertijd ziet op, de aantallen gedurende de week per soort worden dus niet opgeteld. Bijvoorbeeld: maandag zie je 3 pimpelmezen tegelijkertijd, dinsdag 5, donderdag 2. Je geeft dan voor die week door dat je 5 pimpelmezen gezien hebt. Je telt de soorten die je in je tuin ziet, maar ook vanuit je tuin. Vanuit onze tuin kijken we uit over weilanden, daar zitten ook dieren, als ik ze vanuit onze tuin kan zien tellen ze ook mee. Ook overvliegende vogels tellen mee.

Je kunt ook een tijdstiptelling gaan doen. Wij doen zelf de weektellingen, dus daar heb ik niet zoveel ervaring mee. Ook kun je voor beide kiezen.

Op ‘Tel mee! Hoe werkt het?‘ krijg je uitgebreid uitleg over hoe je mee kan doen.

Resultaten

Als je meedoet en ingelogd bent kan je ook een tijdlijn zien, het doet een beetje denken aan Facebook: je ziet je eigen tellingen in het kort, je kunt andere tellers volgen en hun tellingen zien, je ziet nieuwsberichten, foto’s, eventuele reacties van anderen op jouw tellingen etc. Bij de tellingen kun je ook foto’s toevoegen of hulp vragen bij determinatie van soorten.

Als je klikt op ‘Resultaten’ kun je kiezen uit verschillende resultaten: mijn resultaten, resultaten per soort of per soortgroep. Zelf vind ik ‘mijn resultaten’ wel interessant. Ik kan daar bijvoorbeeld zien dat ik in 2020 al 47 verschillende soorten vogels heb gezien. En sinds het begin dat we meedoen zelfs al 66 soorten vogels en 11 soorten dagvlinders. Getallen die ik van te voren niet had bedacht.

Ik merk dat ik veel bewuster om me heen kijk als ik in de tuin ben. Toen ik een tijdje meedeed heb ik in excel een lijstje gemaakt met de veel voorkomende soorten in onze tuin, die print ik uit en zo kan ik gedurende de week de aantallen bijhouden. Eén keer per week of per paar weken voer ik de tellingen in.

Hieronder een paar foto’s van getelde vogels in onze tuin:

Dit zijn de resultaten van de vogels tot dusver:

# soortnaam aantal keer geteld aantal weken geteld laatste keer geteld aantal weken geteld details
2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
1. Aalscholver 4 4 30-03-2020 1 2 1
2. Blauwe Reiger 10 10 06-04-2020 1 3 6
3. Boerenzwaluw 34 34 08-06-2020 7 9 18
4. Bonte Vliegenvanger 3 3 13-05-2019 1 2
5. Boomkruiper 58 58 25-05-2020 15 15 28
6. Brandgans 1 1 28-10-2019 1
7. Buizerd 30 30 08-06-2020 13 9 8
8. Canadese Gans 3 2 04-05-2020 1 1
9. Carolinaeend 1 1 13-04-2020 1
10. Ekster 55 54 27-01-2020 1 20 33
11. Fitis 7 7 23-03-2020 1 6
12. Gaai 50 50 08-06-2020 13 14 23
13. Gekraagde Roodstaart 10 9 08-06-2020 9
14. Gierzwaluw 5 5 27-05-2019 1 4
15. Goudhaan 5 5 21-10-2019 3 2
16. Goudvink 1 1 26-02-2018 1
17. Grauwe Gans 2 2 03-02-2020 1 1
18. Grauwe Vliegenvanger 5 5 01-06-2020 3 2
19. Groene Specht 22 22 01-06-2020 12 9 1
20. Groenling 1 1 19-03-2018 1
21. Grote Bonte Specht 88 83 08-06-2020 19 26 38
22. Grote of Kleine Barmsijs 3 3 26-03-2018 3
23. Grote Zilverreiger 1 1 17-02-2020 1
24. Grutto 2 2 20-04-2020 1 1
25. Heggenmus 20 19 25-02-2019 5 14
26. Houtduif 69 69 08-06-2020 20 22 27
27. Houtsnip 1 1 26-02-2018 1
28. Huismus 66 64 08-06-2020 14 25 25
29. Huiszwaluw 11 11 26-08-2019 8 3
30. Keep 3 3 19-11-2018 3
31. Kievit 1 1 22-10-2018 1
32. Kleine Barmsijs 1 1 01-01-2018 1
33. Knobbelzwaan 1 1 26-11-2018 1
34. Koekoek 14 14 08-06-2020 5 3 6
35. Kokmeeuw 1 1 15-07-2019 1
36. Koolmees 127 117 08-06-2020 23 48 46
37. Koperwiek 11 11 06-01-2020 1 2 8
38. Kramsvogel 3 3 06-04-2020 1 2
39. Merel 102 93 08-06-2020 18 35 40
40. Nijlgans 7 7 30-03-2020 5 2
41. Ooievaar 30 30 01-06-2020 10 8 12
42. Pimpelmees 100 96 08-06-2020 21 37 38
43. Putter 19 18 04-05-2020 6 5 7
44. Ransuil 7 7 01-06-2020 5 2
45. Ringmus 70 69 23-03-2020 9 24 36
46. Roek 1 1 05-02-2018 1
47. Roodborst 106 100 18-05-2020 20 37 43
48. Scholekster 2 2 27-04-2020 1 1
49. Sijs 5 5 26-03-2018 5
50. Sperwer 1 1 16-03-2020 1
51. Spreeuw 64 63 08-06-2020 17 24 22
52. Staartmees 22 21 04-05-2020 3 3 15
53. Tjiftjaf 26 26 08-06-2020 11 3 12
54. Torenvalk 3 3 13-04-2020 1 1 1
55. Turkse Tortel 26 26 04-05-2020 10 8 8
56. Vink 62 62 13-04-2020 14 19 29
57. Waterhoen 1 1 20-01-2020 1
58. Wilde Eend 42 31 04-05-2020 11 14 6
59. Winterkoning 71 67 08-06-2020 14 17 36
60. Witte Kwikstaart 10 10 04-05-2020 2 1 7
61. Wulp 1 1 04-05-2020 1
62. Zanglijster 10 10 27-04-2020 3 7
63. Zilvermeeuw 1 1 12-11-2018 1
64. Zwarte Kraai 20 20 08-06-2020 6 6 8
65. Zwarte Roodstaart 2 2 01-07-2019 1 1
66. Zwartkop 8 8 08-06-2020 5 1 2