The Amazing A's

The Amazing A's

Not all those who wander are lost – J.R.R. Tolkien (of) Niet alle dwalers bennen verdwaald – Daniel Lohues

Wandelgebieden

Kraanlannen

Bij De Veenhoop (De Feanhoop) ligt natuurgebied De Kraanlannen van het Fryske Gea. Dit gebied ontleent zijn naam aan de kraanvogels die hier vroeger gebroed zouden hebben. Het gebied bestaat uit petgaten en boezemlanden. Het gebied is vrij laat, na 1930 verveend.
In het gebied zijn veel verschillende soorten planten en vogels te vinden.
Door het gebied lopen met paaltjes aangegeven wandelroutes. Een deel daarvan is tijdens het broedseizoen (15 maart t/m 15 juli) afgesloten.
In het gebied staat een vogelkijkhut met uitzicht over plassen, riet en weide.

Meer informatie is te vinden op de site van het Fryske Gea.
Parkeren kan bij de Kraenlânswei of bij Restaurant It Polderhus in De Veenhoop (Kraenlânswei 1).