The Amazing A's

The Amazing A's

Not all those who wander are lost – J.R.R. Tolkien (of) Niet alle dwalers bennen verdwaald – Daniel Lohues

AC's TuinblogBlogjes

Vogels in de tuin

Het gaat goed met onze tuin. We wilden onze tuin zo diervriendelijk mogelijk maken, en dat lijkt te lukken. Als ik kijk naar de resultaten van de jaarrond tuintelling hebben we inmiddels 68 soorten vogels geteld. Ook zien we veel vlinders, libellen en juffers. We horen en zien regelmatig kikkers en op de cameraval zien we af en toe een steenmarter.

De afgelopen tijd konden we vooral genieten van de vogels. Spreeuwen zaten te broeden onder de dakpannen van het dak boven onze slaapkamer en in een holle boom in de tuin. Een stelletje waterhoentjes had een nest in de sloot langs ons erf gemaakt. Een roodborst probeerde een nest te maken onder de motorkap van onze camper (maar daar hebben we een stokje voor gestoken – we willen dit voorjaar/zomer nog graag met de camper op stap).

De kersenboom wordt geplunderd door de jonge spreeuwen, jonge merels en jonge grote bonte spechten (de jongen zijn te herkennen aan hun rode ‘petje’). Zelf hebben we nog een klein bakje kersen kunnen plukken.

Kortgeleden heeft een grauwe vliegenvanger bezit genomen van een half open nestkast aan de garagemuur. Vanuit de pipowagen waarin ik zit te werken heb ik er mooi zicht op. Vandaag ontdekte ik dat de jongen uit het ei gekomen zijn. Alberdina ontdekte bovendien dat een winterkoninkje een nest heeft gemaakt onder de pipowagen.

De grauwe vliegenvanger is een vogel die ik eigenlijk niet goed kende, hij staat op de rode lijst. Het is een heel onopvallend vogeltje, ook zijn geluid valt niet echt op. Het is interessant om die vogel nu beter te leren kennen nu we hem in de tuin zovaak zien. Op de website van de vogelbescherming is meer te lezen over de grauwe vliegenvanger.

Het is genieten van al die vogels en soms lukt het ook nog om mooie foto’s te maken.